Lår og skinneben

Smertebehandling af lår og skinneben

Smerter i låret eller skinnebenet kan have mange årsager. Eksempelvis kan man have pådraget sig et brud på knoglerne, forstrakt musklerne, betændte slimsække. Eller man kan have smerter i leddene, f.eks. pga. gigt.

Brud på lårben og skinneben

Såvel som lårbenet som skinnebenet kan ved uheld udsættes for brud.

Underbenet består af to knogler; lægbenet (fibula) og skinnebenet (tibia). Ved voldsom belastning af underbenet (f.eks. ved vrid ved skiuheld eller ved knusning ved trafikuheld) kan såvel skinneben blive knust.

Lårbensbrud forekommer oftest efter et biluheld eller andre uheld hvor knoglen udsættes for et stort pres.

Fælles for begge brud er, at der optræder smerte og hævelse, og man kan se, at knoglen ikke sidder, som den skal.

Lægelig behandling

Ved begge brud, lægger man som oftest gips på, hvis bruddet er ukompliceret og man kan se, at knogleenderne har en fin stilling. Har de ikke det, kan operation komme på tale.Ved lårbensbrud sætter man som oftest skruer og/eller skinner i lårbenet for at holde bruddet sammen. Er hoften brækket, kan det blive nødvendigt at sætte en protese ind.

Brækkes skinnebenet, lægges ligeledes gips på, hvis leddet ikke er i fejlstilling. Er leddet i fejlstilling, vil man som oftest operere.

Akupunkturbehandling

Med akupunktur kan jeg dæmpe smerterne der opstår efter brud på skinnebenet og lårbenet.